Akkers gezien vanuit Huize Hoogstede
1900~2007


2009~2011

 


Zie ook kwekerij Kromkamp

Akkervelden achter villa Hoogstede, nabij
ca 1900 - Akkervelden achter villa Hoogstede, richting Klingelbeekseweg. [Bron: Gelders archief]


2006 - Terrein van kwekerij Kromkamp, biotoop van de toen nog aanwezige rugstreeppad, dankzij een waterbasin en de zandige omgeving. Op de achtergrong net zichtbaar de achterzijde van enige huizen aan de Hoogstedelaan.


2006 - Zicht op erf boederij Rijnzicht en houten woningen rechts, waar één van de kinderen van Derksen heeft gewoond. Bij de verkoop van de boerderij in 2006 is dat gedeelte opgekocht voor nieuwbouw van huizen. Helemaal links in nog net het rode dak te zien van boerderij Derksen op Klingelbeekseweg 106. (neef van)


2006 - De paddenpeol, het leefgebied van de rugstreeppad. Ondanks zijn beschermde status, is deze poel toch geruimd en is zijn leefgebied ontgonnen voor de nieuwbouw van het zorgcentrum De Klingelpoort. Op de achtergrond de rode daken van boerderij Rijnzigt met grote kapschuur van Theo derksen. (Klingelbeekseweg 134)


2007 - Het terein van kwekerij Kromkamp, hier nog met kassen ↑ en zonder ↓ kassen (2010). In het midden boven de schuur is de kapschuur van Derksen, Klingelbeekseweg 134 nog te zien. Deze hoorde bij boederij Rijnzigt.