Hulkestein - 1551
Grens Arnhem-Oosterbeek - 1887


Percelen omgeving Klingelbeek-1736


detail topografische kaart - 1874


Details wandelkaarten


Uitbreiding Arnhem - 1918


Verbreding Klingelbeekseweg-1921 en stadsuitbreiding Klingelbeek-1930


Partieel uitbreidingsplan in onderdelen voor "Hoogstede" - 1953

Uitgelicht


Kaarten Klingelbeek 1815~2016

Landkaarten


De Galgenplaats bij Hulkestein [Bron: Gelders archief, 0406 Huis Hulkestein 45]
Op deze kaart uit 1551 is ten oosten van het huis Hulkestein (dit huis is aan het eind van de 19de eeuw afgebroken) een galg te zien. De galg is zo geplaatst dat het vanaf de weg naar Utrecht en vanaf de Rijn goed te zien is voor passerende reizigers. Deze oudste galgenplaats van Arnhem stond ongeveer op de scheiding van Onderlangs en Bovenover/Utrechtseweg ('de Haspel’). Op de kaart van Jacob van Deventer is deze ook goed te zien. Over het gebruik van deze galg is maar weinig bekend. Waarschijnlijk is de galg slechts tot het einde van de 16e eeuw in gebruik geweest en is de functie overgenomen door de galgenberg ten noorden van de stad.

1551 - De plaats in “kwestie, lang 460 roeden” wordt in het Westen begrensd door een perceel van het St. Petersgasthuis, in het Noorden door een perceel van Wijnand van Hackfort en in het Oosten door het ommuurde Hulkestein. Aan de overkant van de Rijn ligt de uiterwaard van Maarschalk Van Rossem.
De voorstad bij de Oude Kraan telt hier 21 huizen. De Kraan staat aan de rivier zelf, niet aan de Oude Haven. De kaart is gemaakt met het verzoek van de toenmalige eigenaar ervan, stadhouder Philip van Lalaing om een krib in de Rijn te mogen plaatsen. De bedoeling in die tijd was dat door het plaatsen van kribben land gewonnen werd. De scheepsvaart was daar niet blij mee. [Bron: Gelders archief]

Na 1555 heeft Hulkestein diverse eigenaren gekend, totdat het in 1666 voor bijna twee eeuwen in handen kwam van de familie Brantsen. Even voorbij Hulkestein lag de buurtschap Klingelbeek met drie molens, waaronder een slijpmolen. In dit gehucht hebben zich in 1628 ook een paar Duitse wapensmeden mogen vestigen. Hun bedrijven zijn nooit goed van de grond gekomen, ondanks steun van de Gemeente. (Johan Gielis)


1653 - Detail van kaart D. Heerlijckheijt Meyerswijck, vervaardigd door NIC. GEELKERKE [N. van Geelkerken]. Aan de noordzijde van de rivier zien we van links naar rechts: Een kapelletje met bijschrift Bomol ? (het latere Huis Klingelbeek ?), Tulkestein en Hulkestein. Er staan nog maar een paar woningen aan de Klingelbeekseweg. [Bron: Gelders Archief, Oud Archief Arnhem 2548]


1655 - Detail van kaart Meijnerswijk met Clingelbeek en landgoed Hulkestein.
"Der Clasenersgoet tegen over Arnhem", van Nicolas van Geelkerken. Hierop: aanzicht van Arnhem en terrein tussen de Rijn, Meijnerswijckse sluijs, Betuwensen bandijck, Elder sluijs, Elden en Malburgen. Volledige kaart hier.
[Bron: Gelders Archief - 785 Der Clasenersgoet tegen over Arnhem, 1655-00-00]

Bovenaan is huis Hulkestein met het landgoed en links daarvan Clingelbeek met de aansluiting van de Klingelbeekseweg op de weg van Arnhem naar Oosterbeek. De naam van het kerk/kapel-achtige bouwwerk aan het einde van het landgoed Hulkestein is helaas niet te lezen. (.......goot?). Op de kaart hierboven staat er Bomol(?) bij. In het midden van het landgoed moet dan Tulckestein (later Rustplaats?) gelegen hebben.


1790 - Detail Kaart van de Rhijnstroom met Klingelbeek, Meijnerswijk en Rosande. Bij Klingelbeek (onder de tekst "Postweg van" zien we de verbinding van huis Hulkestein en huis Klingelbeek (kruist eerst de Klingelbeekseweg) naar de postweg van Utrecht naar Arnhem. De weg vanaf Hulkestein loopt verder naar een bouwwerk, niet nader bekend. Vanaf de Klingelbeekseweg (naar linksonder) is de toegang naar kasteel Rosande getekend. Deze kruist de Slijpbeek die komt van de vijver bij korenmolen de Hes.


1889~1893 - Omgeving van Klingelbeek. Detail van: Kaart van de Neder-Rhyn en Leck stroom : van de stad Arnhem, tot aan het Oudslykerveer, beneden de stad Culemborg...verricht op last van de Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Hollandt en Westvriesland. [Bron: gelders Archief - 0509 Kaartenverzameling 1202]


1871 - Klingelbeekseweg en omgeving, detail uit een situatiekaart van de Nederrijn bij Oosterbeek, 1871. [Bron: Gelders Archief, 699-0028]


1887 - Detail van de kaart van de gemeente Oosterbeek. Het detail laat de grens tussen Arnhem en Oosterbeek zien, die gevormd wer door de Slijkbeek, ook wel Klingelbeek. Vlak bij de oversteek van de beek met de Klingelbeekseweg zien we korenmolen De Hesch. Verder noordwaards stonden ook nog twee papierfabrieken. [Bron: Gelders archief]