De bron van de krantenartikelen was delpher.nl.
Meer uitgebreide informatie is te vinden onder de artikelen.
Vertellingen
Uit de Arnhemsche Courant


Buitengoed Hoogstede


Buitengoed Hulkestein


Buitengoed Klingelbeek


Landgoed Den Brink en
Landgoed Mariëndaal


De Schutterij


Ongevallen


Diversen