Holleweggetje~Rijn
1887 -2007


Defensiehaven

Holle weggetje naar Nederrijn


1887 - Detail van kaart landgoederen Klingelbeek en Hulkestein, waarop te zien is dat dit paadje naar de Nederijn ook wel Fabrieksweg werd genoemd, vanwege de suikerfabriek ten westen ervan.

“Het Steegje” werd dit paadje in de jaren 1940-1960 ook wel genoemd. Dat weggetje leidde naar de Nederrijn en het midden was enigermate verhard met keien c.q. klinkers. Het werd niet onderhouden en was begroeid met veel onkruid. Wilde je niet het middenpad lopen, dan kon je ook nog rechts bovenop het zandpad volgen. Aan het eind kwam je bij de krib uit in de Rijn.
Aan het begin kwam er een rioolpijp op ui,t met regenwater van de Klingelbeekseweg en dat liep dan door het “steegje” naar de Rijn. Als je het “steegje” vroeger inliep, dan werd je aan het eind ter rechter zijde tegengehouden door een wachtpost met militair. Die vertelde dan dat je niet verder mocht lopen. Het was eigenlijk verboden gebied in verband met de defensie (mogelijkheid om de Nerderrijn af te sluiten). Ter linker zijde was de tuin van de Fraters en ter rechter zijde het huis van de familie Van Beek op Klingelbeekseweg 25. Daar tussen liep het “Steegje”. [Jan van Dekken]


ca 1900 - Rijn met zicht op Hulkestein. [Bron: Gelders Archief, 1500 - 2081]


ca 1900 - Rijn nabij Klingelbeek. [Bron: Gelders Archief, 1500-2099]


ca 1900 - Rijn nabij Klingelbeek. [Bron: Gelders Archief, 1500-2100]


ca 1905 - Panorama met zicht op (v.l.n.r.) steenfabriek, huis Hulkestein, ?, petroleumopslag, ?. [Bron: Gelders Archief, 1500-5575.]


1907 - Als boven [Bron: Gelders Archief, 1500-2061]


2001 - Zicht vanaf de haven aan het einde van het holle weggetje, richting zuidwest.


2003 - Vanaf de Klingelbeekseweg rechts van het Sint Eusebiushuis loopt het paadje naar de het haventje bij de Rijn. Oorspronkelijk was dit een waterafvoermogelijkheid. Foto boven richting Rijn, onder richting Klingelbeekseweg, met links de afscheiding van de tuinen van het Sint Eusebiushuis en rechts die van de voormalige defensiehaven.▲▼


2005 - Bij de voormalige Defensiehaven van de IJssellinie. Kijkrichting is zuidwest. ▲▼


2005 - Vanaf het kadehoofd richting noord-oost is de achterkant van het Eusebiushuis te zien. Rechts tussen de bomen het wit van het Oolgaardthuis.


2007 - Holle weggetje, gezien vanaf de Rijn komend, met rechts de afzetting van de tuin van het Eusebiushuis en op de achtergrond de contouren van woningen aan de Klingelbeekseweg. Links de afscheiding met de toenmalige defensiehaven.