Straatbeeld - 1950~1980

Uitgelicht ↓

Korenmolen De Hes
Korenmolen De Hes


1940 - Kwekerij Jongeling

Hesweg

Op veel plaatsen is de aanwezigheid van een Hessenweg nog terug te vinden in de straatnaam 'Hesweg'.
Hessenwegen waren handelswegen door Noord-Duitsland en Oost-Nederland richting Utrecht. Er waren verschillende Hessenwegen. Volgens de overlevering hebben de Hessenwegen hun benaming te danken aan Duitse kooplieden uit de buurt van Kassel in Hessen. Deze wegen meden de dorpen en steden omdat de handelaren gebruik maakten van hessenwagens die een bredere spoorwijdte hadden dan in de Nederlanden was toegestaan en daardoor niet pasten in de karrensporen van hier gebruikte karren en wagens. Ze volgden daarom routes over de woeste gronden.

Hessenwagens trokken diepe wielsporen door de heide. Deze sporen waren op sommige plaatsen honderden meters breed omdat de zware wagens steeds een route namen die nog niet kapot gereden was. Hierdoor zijn de sporen ook nu nog te herkennen op sommige plaatsen in bijvoorbeeld heidevelden.

De Hesweg in de wijk Hoogstede-Klingelbeek was een onderdeel van de Hessenroutes vanaf Barneveld. De wagens reden via Meulunteren naar de rustplaatsen ‘de Ginkel’ of ‘Planken Wambuis’. Bij het naderen van de grens van het schependom Arnhem, ter hoogte van de Koningsweg, volgden de wagens een traject dat gedeeltelijk parallel liep aan de oudere Hanzeweg van Arnhem naar Harderwijk. Iets ten zuiden van de huidige Jacob Marislaan kruist deze hessenweg de Postweg (=Amsterdamseweg) en daalt via Heijenoord de Arnhemse stuwwal af. Even oostelijk van het Elisabeths Gasthuis gaat de weg naar Onderlangs om dan de schipbrug te bereiken. (sinds 1603)

Hesweg-kaart
ca 1925 - De Hesweg was een verbindingsweg tussen de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg. Onderaan is KM te lezen. Hier stond de korenmolen De Hesch. [Bron: Gelders archief]


1935 - Rozen-kwekerij "Muscosa" aan de Hesweg. Linksachter bebouwing aan de Klingelbeekseweg.

De hesseweg
1950 - De Hesweg was een verbindingsweg tussen Utrechtseweg en Klingelbeekseweg en is in 1980 door de KEMA opgekocht.


1950 - Hesweg met de kwekerij van Jongeling op de voorgrond.

Bouwland
1960 - Zicht op de Utrechtseweg over de akker aan de Hesweg.

Uitzicht
1960 - Zicht vanaf de Hesweg met op de achtergrond de Utrechtseweg. De kwekerijen waren van Boxma en Berns.


1974 - Job Bongers met dochter en zoon (staand) op zijn weiland voor de Hesweg. Rechts is de woning van kwekerij Jongeling te zien.


1977 - Ssituatie KEMA-terreinen ter weerszijden van de Hesweg. [Gemeente Archief 3092-3473]

Hesseweg
1980 - Zicht vanaf de Klingelbeekseweg in noordelijke richting. Op de achtergrond het woonhuis van kwekerij Jongeling.