Buurtoverzichten


1928 - Een wandeling

Buurtoverzicht


???? - Tekening uit de Blaeu Atlas van de buurtschap Klingrbeek. Op deze kaart zien we drie molens aan de Klingelbeek, waarvan de meest rechtse de korenmolen De Hesch is. geheel links het klooster Mariendaal.


1838 - Zicht op Klingelbeek met in het midden huize Klingelbeek en rechts daarvan huize Hulkestein. [Bron: Rijksmuseum - collectie/RP-P-1904-1407, Creative Commons CC0 1.0]

De Klingelbeek, ten zuiden van den Utrechtschen weg gelegen, is eene buurt, die tot de gemeente Arnhem behoort; de aantrecelijke buitenplaats van dien naam, vroeger de Loopende berg of Looberg geheeten, werd bewoond door den heer F. G. Meybaum, vice-president van het Provinciaal gerechtshof; het nabij gelegen
buitengoed „Rustplaats" door den heer G. van Santbergen.

Karel van Egmond had hier eene buskruitfabriek laten zetten; deze bestond zeker niet meer in het begin der 17de eeuw, want toen kreeg Heironymus Hessels vergunning, op de Klingelbeek een kruitmolen te maken.

Op de grens der gemeente voorbij de suikerfabriek van den Heer van Embden stond eene uitspanning „den Hes" van J. Genitsen met een schilderachtigen watermolen; de schoone waterpartijen bij de prachtige, landelijke omgeving trokken veel schilders tot zich. De naam van deze landelijke herberg is ontleend aan de vele "hessekarren" en hare begeleiders, welke met hunne goederen uit Pruisen komende om de stad heen trokken en hier pleisterden.

Uit: Arnhem, omstreeks het midden der vorige eeuw: met geschiedkundige aanteekeningen ~ A Markus. (1838)


1868 - Klingelbeek [Bron: Gelders Archief, 1509-249, detail]

Bebouwingskaart
1917 - De bebouwing in Klingelbeek. Uittreksel uit het Kadastrale Plan. Gemeente Arnhem Sectie P. 17 (klik voor een vergroting) [Bron:Gelders Archief - 1506 Kaartenverzameling]

1932 - Kadastrale kaart van Klingelbeek. Van boven naar beneden zijn te herkennen:
  • Lange schuur
  • Hulkenstein
  • Rustplaats
  • Boerderij van Denker bij nummer 223
  • Klingelbeek
  • Rhynzigt
  • Slamme kamp?

Klik op kaart voor vergroting.

[Bron: Gelders Archief]


19?? - Buurtschap Klingelbeek.


1937 - Overzicht tussen Utrechtseweg en Klingelbeekseweg (topografische dienst Emmen). Tussen Utrechtseweg en Hoogstedelaan is nog goed het park om Villa Hoogstede te zien. [Bron: Topografische Dienst Emmen]


1947 - Wederopbouwgebied urgentie I en II. Verwoeste bebouwing Arnhem west (detail van kaart). [Bron: Gelders archief - 1506 Kaartenverzameling Gemeente Arnhem 454 ]


1961 - Overzicht van de wijk Hoogstede-Klingelbeek. Inmiddels is het verzorgingstehuis Huis en Haard gebouwd (linksboven tussen Utrechtseweg en Hoogstedelaan) en ook de "3 groene huisjes" er tegenover aan de Hoogstedelaan (69~71). De onevenkant is nog grotendeels onbebouwd. [Bron: BWUR, RAF 3160]


1978 - Overzicht van de wijk en KEMA terreinen. [Bron:Gelders Archief - 1544-4159-0002, repro luchtfoto, Gerth van Roden Fotografie (toestemming fotograaf)]


ca 1980 - Overzicht van Klingelbeek. Op de voorgrond het Sint Eusebiushuis en rechts daarvan het Oolgaardthuis. Rechterhoek beneden de Hulkesteinflat. [Bron: Gelders archief, nr 12243 - Diacollectie gemeente Arnhem]


1986 - Westelijk deel van Hoogstede Klingelbeek met zicht op verzorgingstehuis Huis en Haard en de Hoogstedelaan. De hoek Hoogstedelaan-Kromkampweggetje is nog onbebouwd. [Bron: Rondom Den Brink - Hans Kooger, foto Ruud Rutten]


2005 - Overzicht van het oostelijke deel van de wijk. Onder, van links naar rechts: Sint Eusebiushuis van de fraters, Oolgaardthuis, tuinen van bewoners aan de Hulkesteinseweg en de Hulkesteinflat. Links midden tussen Utrechtseweg en Klingelbeekseweg is de Hoogstedelaan en de Rosandelaan met daar rechts ernaast de moestuinen. [Bron: Gelders archief - 1613 - 2; fotograaf: Hall, Henri ter - CC0 1.0 licentie]


2005 - Overzicht van het westelijke deel van de wijk. Onder, van links naar rechts: Elektrum met parkeerplaats, Sint Eusebiushuis van de fraters, Oolgaardthuis en tuinen van bewoners aan de Hulkesteinseweg. Daarboven de Klingelbeekseweg, het (kale) maisveld, Hoogstedelaan en Utrechtseweg. Daar weer boven deelgebied Den Brink van het terrein van Arnhems Buiiten. [Bron: Gelders archief - 1613 - 196; fotograaf: Hall, Henri ter - CC0 1.0 licentie]


ca 2007 - Overzicht van de wijk. (klik foto voor een vergroting) Er is inmiddels een rotonde aangelegd op de kruising van Utrechtseweg met Hoogstedelaan/ingang terrein van Arnhems Buiten. [Google]


2007 - Genomen vanaf de Hulkesteinflat. Links de tuin van nummer Klingelbeekseweg 17. Op de plaats van het huis met plat dak, op nummer 12-14, stond vroeger het huis van de foto Hulkesteinseweg-1930-Woning op nrs. 12-14. De Utrechtseweg is rechts te herkennen met uiterst rechts de de bosstrook van het voormalig KEMA terrein. Op de achtergrond is de spoorbrug bij Oosterbeek te zien.

Buurtoverzicht
2007 - Een overzicht van het middengebied met geheel links en onderaan de huizen aan de Klingelbeekseweg, die bij de witte boerderij van de heer Denkers naar het westen afbuigt. Rechts in het midden de huizen van de Hoogstedelaan met op de achtergrond de witte nok van Kwekerij Kromkamp. Op de achtergrond de flats aan de van Wassenaarsheuvel in Oosterbeek.
Aan de linkerkant de bosrand van het St. Eusebiushuis en daarachter de contouren van het voormalige Elektrum. In met midden is het akkergebied te zien, tussen de Klingelbeekseweg en Hoogstedelaan, waarop maïs verbouwd werd. Links van het midden bovenaan zien we de Nederrijn.


2007 - Deze foto is genomen vanaf de Hulkesteinflat. (klik foto voor een vergroting)
Links de Hulkesteinseweg met daarachter het Oolgaardthuis, rechts daarvan de Klingelbeekseweg.
Achter de huizen van de Klingelbeekseweg is het akkergebied te zien tussen de Klingelbeekseweg en Utrechtseweg en Hoogstedelaan. Links zien we de Rijn en op de achtergrond de spoorbrug. Rechts de Utrechtseweg en de bebossing van het voormalige KEMA-terrein. In de rechterhoek staat Villa Casa Blanca.